Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Beannshie
20:03
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:03
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:03
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:02
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:02
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:01
1223 5e0c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Beannshie
20:00
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
20:00
1229 6be3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 24 2018

Beannshie
19:29
Beannshie
19:29
1578 d143 500
Reposted fromfungi fungi viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
19:29
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
19:29
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viatake-care take-care
Beannshie
19:28
7854 0467 500
but I love you.
Beannshie
19:28
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viatake-care take-care

October 28 2017

Beannshie
12:50
9307 56ae 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:07
2484 6819 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viatake-care take-care
12:06
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viatake-care take-care
Beannshie
12:06
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viatake-care take-care
12:06
1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viatake-care take-care

August 24 2017

Beannshie
21:17
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl