Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Beannshie
14:12
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Beannshie
13:49
Reposted fromjasminum jasminum viaundonee undonee
Beannshie
13:49
dear attractive people
Reposted fromDeva Deva viaundonee undonee
Beannshie
13:46
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viaunmadebeds unmadebeds
Beannshie
13:46
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
Beannshie
13:46
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaunmadebeds unmadebeds
13:45
Beannshie
13:45
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viawithmyheadinspace withmyheadinspace
Beannshie
13:45
Beannshie
13:45
Beannshie
13:45
Beannshie
13:44
Beannshie
12:31
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

February 19 2017

Beannshie
22:13
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel vialordminx lordminx
Beannshie
22:12
Reposted fromjasminum jasminum viahomedesigning homedesigning
Beannshie
22:11
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viacocciuella cocciuella
Beannshie
22:10

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viawooolf wooolf
Beannshie
22:07
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viaolalaa olalaa
Beannshie
22:07
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vialexxie lexxie
22:06
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl