Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

13:52
3632 749c 500

awwww-cute:

Frozen Adventure (Source: http://ift.tt/2mdArKR)

Beannshie
13:51
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialovemyself lovemyself
Beannshie
13:50
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
Beannshie
13:48
2802 9a5b 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaawaken awaken
Beannshie
13:48
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Beannshie
13:48
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viabeztroska beztroska

March 10 2017

Beannshie
03:43
Beannshie
03:42
9948 0a64
Reposted fromcalifornia-love california-love
Beannshie
03:42
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasardoniczna sardoniczna

March 06 2017

Beannshie
23:01
2938 8e13
Reposted fromcalifornia-love california-love
Beannshie
22:52
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
22:52

February 21 2017

15:56
9479 b9fe 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Beannshie
15:56
9561 98bd
Beannshie
15:56
15:35
6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaAmere Amere
Beannshie
15:33
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viakotfica kotfica
Beannshie
14:50
Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— Nayyirah Waheed
Beannshie
14:47
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viamadadream madadream
Beannshie
14:12
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl