Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

12:06
1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viatake-care take-care

August 24 2017

Beannshie
21:17
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
Beannshie
19:31
7154 f4f5
Reposted fromambermoon ambermoon viaZurui Zurui
Beannshie
19:31
6350 8cd2
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaZurui Zurui
Beannshie
19:26
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu viaaffia affia
Beannshie
19:25
Beannshie
19:05
Beannshie
19:01
Beannshie
18:58
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viasardoniczna sardoniczna

August 23 2017

Beannshie
09:22
8652 6acc
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
09:16
9655 22da 500
Reposted fromkejcior kejcior viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
08:57
0079 5ecd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Beannshie
08:56
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viasardoniczna sardoniczna
Beannshie
07:35
3431 3f86
Reposted fromtgs tgs viasardoniczna sardoniczna

July 11 2017

Beannshie
21:41
Reposted fromnordern nordern viakoszmarek koszmarek
Beannshie
21:41
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianoomi noomi
Beannshie
21:40
Reposted fromLane Lane vianoomi noomi
21:39
7750 e5c2 500

sofiacoppolalove:

Bill Murray and Scarlett Johansson in Lost In Translation.

Reposted fromtwice twice viacorazblizej corazblizej
Beannshie
21:34
21:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl